אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך

בצעירותינו לא יכולנו לדמיין מצב דברים זה. בהמשך כשהשנים חלפו – רבים מאיתנו ניסו לא לחשוב על כך ולקוות שהזמן יעבור לאט ובריאותינו תשאר איתנה. אבל, לרבים מאיתנו היום הזה יגיע. 

היום בו אנו, כבני אדם בגירים, כבר לא נוכל לקבל החלטות בכוחות עצמני, היום בו לא תהיה היכולת לנהל את חיינו, את ענייננו הפיננסיים, או את הטיפולים הדרושים לבריאותנו. 

עד שנת 2016 – במצב דברים זה, בית המשפט היה ממנה אפוטרופוס לאדם שלא יכול היה עוד לדאוג לצרכיו שלו. 

בשנת 2016 נחקק תיקון שהביא איתנו שינוי מהפכני באופן שמאפשר לכל אדם בגיר וצלול בדעתו, לבחור מראש זהותו של אותו אדם שיטפל בו וידאג לצרכיו, ואף ליתן הנחיות ולהביע מראש דעה לגבי העדפות לביצוע או להימנע מביצוע פעולות שונות. אך העיקרון החשוב הוא – שיש להכין את המסמך ולחתום עליו, מראש, כאשר מצבנו הינו כזה שאנו מבינים את המשמעות, המטרות וההשלכות של הענקת ייפוי כוח מתמשך לאחר, בעתיד, לכשלא נוכל להתנהל בכוחות עצמנו. 

ייפוי כוח מתמשך הוא המסמך המשפטי שיש לערוך ולחתום עליו, והוא המאפשר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו של האדם הבוחר לערוך את המסמך, בעתיד, במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. 

יתרון מרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, כתוצאה למשל- מתאונה, ממחלות זיקנה (כגון דמנציה), ממוגבלות נפשית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות שהאדם הממנה קבע מראש במסגרת המסמך של ייפוי כוח מתמשך. למעשה על מיופה הכוח לחתום כבר במעמד עריכת ייפוי הכוח המתמשך, בפני עורך שהוא מסכים לתנאים והנחיות הקבועות בייפוי הכוח. 

חשוב לדעת שלעתים בדיעבד, בעת שנדרש מימוש והפעלת ייפוי הכוח המתמשך, חל שינוי בנסיבות מאז ערך הממנה את כתב ייפוי הכוח המתמשך ועד להפעלתו. ויתכן, אפוא, שהנחיות מסוימות התיינה בלתי ישימות או יגרמו לפגיעה חמורה בטובתו של הממנה עצמו. ולפיכך, קיימת אפשרות לשנות את סמכויות מיופה הכוח, בדיעבד. אך שינוי כזה מחייב אישור של בית משפט לענייני משפחה, אשר יבחן את ההנחיות בייפוי הכוח המתמשך, את השינוי שחל בנסיבות, את רצונו המקורי של הממנה ואת טובתו הנוכחית. בית המשפט הוא שיורה למיופה הכוח אם יכול לחרוג מן ההנחיות ובאיזה אופן. 

התחומים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך הינם שלושה – 

  1. טיפול רפואי (למעט החריג של חוק חולה הנוטה למות, שם ישנן הוראות מפורשות ושונות לעריכת ייפוי כוח בנוגע לנסיבות אלו). 
  2. ניהול אורח חיים כללי – הכוונה להנחיות באשר לחיי היום-יום של הממונה כשהוא עצמו לא יוכל לקבל החלטות במצבו. למשל באם להתגורר בביתו או לעבור לדיור מוגן; האם להקפיד את חוגים מסוימים, מזון מסוים וכו'.
  3. ניהול של פיננסים, כספים ונכסים – ייפוי כח המיועד לניהול חשבון הבנק, וככל שיש – תיק השקעות או נכסי נדל"ן.

כעורכת דין המכינה עבור הממנה את כתב ייפוי הכוח, אני פועלת ראשית לוודא מהם רצונותיו של הממנה, מדוע מבקש ליתן אמון בקרוב משפחה מסוים, או למדר קרוב משפחה אחר. ומהם נושאים ועניינים החשובים לו וקרובים ללבו (כגון – מתן מתנות לילדים או נכדים בשלבים שונים של החיים, או דאגה לחיית למחמד יקרה).

יפוי הכח נערך בשלבים.

  1. תחילה פגישה אישית עם הממנה לבדו, לשיחה חסויה ופרטית בה מובהרים רצונותיו וצרכיו. בפגישה זו אני מסבירה לממנה את מהות המסמך של ייפוי כוח מתמשך, את הדרישות המוקדמות על מנת שיהיה תקף ומחייב, ואת המגבלות שנקבעו בחוק בנוגע להנחיות מקדימות למיופה הכוח. 
  2. שנית שיחה עם מיופה הכוח המיועד להכירו מעט ולהבין את מידת יכולתו ונכונותו לעמוד בהתחייבויות הנדרשות במסגרת מינויו כמיופה כוח. 

3. עריכת טיוטת ייפוי כוח, כאשר בכל שלב – מובהרים פרטים שאני מוודא באופן מפורט עמדתו ורצונו של הממנה. תוך שאני מסייעת לו לגבש עמדה בנושאים בהם הינו מתלבט.  בשלב זה, ככל שיש צורך או הממנה מבקש לעשות כן- אני מקיימת פגישה נוספת, על מנת לשבת באופן פרטי, ולעבור על הנושאים האמורים

4. לבסוף, אני מקיימת פגישה משותפת עם הממנה ומיופה הכוח, בה עוברים על כל הפרטים והמסמכים הרלבנטיים, מוודאים שהאמור בכתב ייפוי הכוח נכון ומקובל על דעתם של כולם, חתימה של הממנה ומיופה הכוח בפניי לאחר שאישורו שמבינים היטב את תוכן ייפוי הכוח, משמעותו והשלכותיו, וזהו רצונם, והפקדת כתב ייפוי הכוח בלשכת האופטרופוס הכללי. 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חשוב, שמאפשר מידה של נחת וביטחון לממנה, כשהוא עוד צלול ועצמאי, שהטיפול בו בעתיד, גם כשיגיע לגיל ולמצב בריאותי שלא מאפשר לו החלטות עצמאיות משלו – טיפול זה יעשה לפי רצונו ויתאים את ערכיו וצרכיו כפי שהוא רואה אותם מראש, והכל על ידי אדם שהוא נותן בו אמון שאכן ידאג לטובתו שלו. 

פגישת ייעוץ ראשונה אינה כרוכה בתשלום. ליצירת קשר

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. 

הישגים

הגנה על זכויות קניין של חולה שאובחנה עם דמנציה

ר.ש. הייתה בשנות ה – 50 לחייה, כאשר חלה התדרדרות במצבה. נדרשו חודשים עד שאחותה ואמה הבינו שלא מדובר בעניין חולף, ודאגו לערוך לה בדיקות רפואיות.  

ייצוג יורש במחלוקת בדבר קיום צוואה

ח.ר. אלמן, חתם על צוואה פחות משלוש שנים לפני מותו. 
הצוואה נחתמה בפני עורכת דין שערכה את הצוואה ובעלה, גם הוא עורך דין. 

מאמרים

גן האירועים "מקום בלב" ברעננה חויב בפיצוי בסך של 184,000 ₪ בגין רשלנות בהגשת מנות חלביות שהוצגו כ"פרווה" והעמדת קטין אלרגי בסכנת חיים

בית המשפט פסק כי מסעדה ברעננה תפצה קטין, ת.ח., שסובל מאלרגיה לחלב, ועל אף שהוריו פנו מספר פעמים לוודא שמנה שהוצגה כ"פרווה" אינה כוללת מרכיבי חלב, משום האלרגיה של הילד

המשך לקרוא

תקיפות על ידי כלב

התקיפה יכולה להיות בדרך של נשיכה, אך לא רק כזו – יכולה להיות תקיפה רק מעצם קפיצה על אדם והפלתו או שריטות שיגרום הכלב על ידי כפות רגליו.

המשך לקרוא

אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי סגוויי והוורבורד דברים שחשוב לדעת לפני שעולים ונוסעים

הפרת הוראות התעבורה בנוגע לתקינות קורקינט חשמלי בו נעשה שימוש, או לתנאים לנהיגה על הקורקינט – מהווה עבירה שבגינה קנס של 1,000 ש"ח, כשלצד זאת אין רישום של ניקוד, (צו התעבורה (עבירות קנס)

המשך לקרוא