זכייה בתביעה בדבר היקף עיזבון לחלוקה בין יורשים

דחיית טענות יורשת לזכויות קניין או דיירות מוגנת בדירת המנוחה
דחיית טענות יורשת לזכויות בכספים בחשבון בנק משותף עם המנוחה.

אם מנוחה, אלמנה, נפטרה והותירה אחריה שלושה מילדיה (לאחר ששני בנים נוספים נפטרו שנים לפני כן). עם מותה למנוחה היו מרבית זכויות קנייניות בבית מגורים (לילדיה היו גם כן זכויות מהיותם יורשים אל אביהם המנוח). אחת מבנותיה של המנוחה התגוררה בחדר בבית המנוחה במשך שנים רבות, חלקם עם בנה היחיד. 

כן הותירה אחריה חשבון בנק, שהיו רשום כחשבון משותף, על שמה של המנוחה וכן על שם בתה, ע.כ., שכאמור התגוררה בחדר בבית המנוחה. 

לאחר מותה, עמדו לרשת את עזבונה שלושת ילדיה. אלא שהבת שהתגוררה בחדר בבית המנוחה, וכן היה רשומה כשותפה בחשבון הבנק, טענה כי לה יש זכויות קנייניות בבית המנוחה ולחילופין – זכות לדיירות מוגנת, או כי הינה בעלת זכות בלתי הדירה למגורים בבית. 

במסגרת ייצוג של אחיה ואחותה, נטען כי במהלך חייה של המנוחה, נאותה המנוחה לעזור לבת, לאחר שנקלעה למצוקה שעה שהביאה ילד ללא נישואין, ולפיכך אפשרה לבת להתגורר בחדר בבית המנוחה. יתר האחים כבדו את החלטת של האם המנוחה בחייה, ואולם הם עצמם מעולם לא הסכימו להעניק לה זכויות קנייניות או בלתי הדירות בנכס. 

בית המשפט קבל את הטענות של האחים, וקבע כי לבת שהתגוררה בחדר בבית המנוחה, אין זכויות קנייניות או דיירות מוגנת או זכויות עודפות אחרות על פני אחיה, בחלוקת עיזבונה של המנוחה. 

ייצוג האחים כלל בנוסף גם התגוננות כנגד טענות הבת, כי בהיותה שותפה בחשבון הבנק עם המנוחה, היא בעלת זכויות במחצית מהכספים שנחסכו בחשבון הבנק. נוכח השנים הרבים שחלפו מאז פתיחת החשבון, לא ניתן היה לקבע בבירור אם חשבון הבנק נפתח במקור על שמה של האם לבדה, וכי בתה צורפה בהמשך (כפי שנטען בשם האחים), או אם חשבון הבנק נפתח מלכתחילה כחשבון משותף. 

בזכות טיעון מפורט וניתוח דפי חשבון לאור שנים – הצלחנו להוכיח במפורש כי החשבון התנהל לפי הוראותיה של האם לבדה, וכי שיתוף הבת בחשבון נעשה רק מטעמי נוחות, שכן הבת עבדה בבנק בעצמה שנים רבות והאם לא שלטה בקריאה וכתיבה. 

לפיכך, גם בנושא זה קבל בית המשפט את טיעונינו, ופסק שכל הכספים שהצטברו כחסכון בחשבון הבנק, הינם כולם עיזבונה של המנוחה, ולכן כל הכספים יחולקו בין היורשים על פי צו ירושה. 

תמ"ש (משפחה תל אביב-יפו) 21314-02-15 פלונית נ' פלונים (נבו 01.11.2017)

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5041629,00.html

פגישת ייעוץ ראשונה אינה כרוכה בתשלום. ליצירת קשר

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.