חיוב מבטחת רכב חובה בתשלום פיצוי

ופסילת טענת הגנה של חריגה מהפוליסה מחמת "השכרת רכב"

במהלך סיור תיירותי של טרקטורונים באתר שנקרא "בן שמן ריינג'רס", נפגע נהג ברכב שטח.

כל צי הרכב של האתר, "בן שמן ריינג'רס" היה בבעלותו של ראובן בריינר, בעוד האתר נוהל בעיקרו על ידי דב סלע. 

עם תחילת שיתוף הפעולה בין השניים, פנו והזמינו על שמו של בריינר פוליסות ביטוח שמיועדות לפיצוי בגין נזקי גוף בתאונת דרכים, לרבות בנסיבות של "הסעה בשכר" והודגש כי השימוש מיועד לסיורי תיירות מודרכים (ובלשון מקצועית "סיור תיור"). 

ביוני 2014 נפגע א.א. כשנהג ברכב שטח באתר, בעת נסיעה בקבוצה מודרכת, וכנגד תשלום ששולם לאתר. 

כאשר פנה בריינר למבטחת בפוליסת ביטוח חובה, התכחשה המבטחת לכיסוי הביטוחי, בטענה שמדובר ב"השכרת" רכבים, כלומר שמר בריינר השכיר את צי כלי הרכב האמורים למר סלע, באתר "בן שמן ריינג'רס". 

במסגרת ייצוג מר בריינר בהליך משפטי, מעבר לטיעון עובדתי של מר בריינר ומר סלע כי היחסים ביניהם היו של שותפות ולא של השכרה, נטען כי מבחינת הסיכון הביטוחי (שנקרא גם סיכון חיתומי), אין בסיס לטענת חברת הביטוח. כלומר – בפועל, ממילא התאונה התרחשה בתנאים של סיור מודרך כנגד שכר, פעילות המכוסה על פי הפוליסה. 

בית המשפט קבל טענות משפטיות אלו, עובדה שהביאה את חברת הביטוח, לאחר ניהול הליך הוכחות והגשת ראיות ועדויות, לכך שהיא הכירה בחבותה לפצות את הנהג הפצוע, מר א.א.

יצוין כי במהלך השנים מאז הזמין לראשונה מר בריינר פוליסת ביטוח לרכבים האמורים, ועד לקביעה והכרה בכיסוי הביטוחי, ארעו תאונות נוספות. הכרה בכיסוי הביטוחי במקרה של א.א. הביאה למעשה, בסופו של יום, לכך שחברת הביטוח הכירה בכיסוי ביטוחי ופיצתה נפגעי נזקי גוף נוספים כאמור. 

ת"א (שלום כ"ס) 57814-02-15 קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים נ' פלוני 

ת"א (שלום הרצ') 9964-09-17 פלוני נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ 

ת"א (שלום ת"א) 21875-08-15 פלונית נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" בע"מ 

פגישת ייעוץ ראשונה אינה כרוכה בתשלום. ליצירת קשר

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.