זכייה בפסילת התנגדות לקיום צוואה

ח.ר. אלמן, חתם על צוואה פחות משלוש שנים לפני מותו. 

הצוואה נחתמה בפני עורכת דין שערכה את הצוואה ובעלה, גם הוא עורך דין. 

ח.ר שחתם על הצוואה, לא ידע קרוא וכתוב. הצוואה הוקראה בפניו כשהדברים תועדו בסרטון. כך גם דאגה עורכת הדין לקבל אישור מגריאטר שח.ר. היה באותו זמן כשיר לחתום על צוואה. 

בצוואה האמורה נישל ח.ר. המנוח את שתי בנותיו לחלוטין. ומנגד – העניק את מרבית עזבונו לאחד מבניו ד.ר., והיתרה לבנו הנוסף – ש.ר. 

בדיעבד, לאחר מותו של ח.ר. המנוח, טען אחד מבניו, ש.ר., כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת שלו עצמו, כשהוא מנסח את עיקרי הצוואה ומציג בפני עורכת הדין, ולאור העובדה שלא הוצג כל הסבר למעשה נישול שתי בנותיו של המנוח מלרשת חלק מעזבונו, על אף קשר טוב עמן. עוד נטען על ידי ש.ר. שהוא עצמו, על אף שהיה נהנה לפי הצוואה, היה מעורב בעריכתה. 

ש.ר. טען כי רצונו של המנוח היה למעשה כפי שבא לידי ביטוי בצוואה קודמת עליה חתם המנוח, כ- 3 שנים לפני הצוואה האחרונה שהוגשה לקיום. 

בהליך משפטי בבית משפט לענייני משפחה, דן בית המשפט במכלול טענות התנגדות לקיום הצוואה, כפי שהוגשה על ידי אחת מבנותיו. 

בזכות ייצוג משפטי שנסמך על הכרה מעמיקה של הטיעונים המשפטיים לפסלות צוואות, ומאידך איסוף ראיות התומכות בקיומה של הצוואה, במקביל לערעור מהימנות גרסתו של ש.ר. ועדים נוספים שהעידו מטעמה של המתנגדת לקיום הצוואה – שוכנע בית המשפט כי הצוואה נערכה לפי רצונו האמיתי של המנוח. וכי עזרה שהעניק ש.ר., אף שהוא עצמו נהנה על פי הצוואה, הסתכמה אך ורק בסיוע מפאת קשיי המנוח, שכן לא יכול היה לכתוב בעצמו פרטים רלבנטיים החיוניים לעריכת טיוטת הצוואה. 

בית המשפט לא רק שדחה באופן מלא ומוחלט את טענות המתנגדת לקיום הצוואה, אלא זיכה את הבן היורש העיקרי, ד.ר., בהוצאות משפט בסך של 50,000 ש"ח. 

[ת.ע. 57763-07-12 – פסק דין מיום 15.1.17. נדון בדלתיים סגורות בבית משפט לענייני משפחה]. 

פגישת ייעוץ ראשונה אינה כרוכה בתשלום. ליצירת קשר

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.