סכסוכים משפטיים בענייני עזבונות, ירושות וצוואות

לא פעם לאחר מותו של אדם, מתגלעים סכסוכים בין יורשיו, או הטוענים לזכויות בעזבון. הסכסוכים והמחלוקות הם רבים ומגוונים, ולעתים נדרש הליך משפטי על מנת להכריע במחלוקות.

ניתן, מבחינת עקרונית, לחלק את סוגי המחלוקת ל- 2 תחומים–

1. מחלוקות בדבר היקף העיזבון –
הכלל המנחה בנושא זה הינו שאדם יכול להוריש אך ורק את רכושו שלו, שבבעלותו שלו.
לפיכך, אם יש ספק באשר לעצם הזכות ברכוש מסוים, למשל – בכספים בחשבון בנק משותף למנוח ושותף נוסף; או בנוגע לזכויות בדירת מגורים, שאמנם נרשמו בטאבו על שם המנוח, אבל בפועל אלמנתו טוענת לזכויות בחלק מן הדירה; או אם מדובר בנכס שהעבירות שלו בירושה מוגבלת בתנאים לפי חוזה חכירה (למשל הסכם חכירה מול רשות מקרקעי ישראל), או לפי חוק (למשל משק חקלאי – לפי חוק הירושה).
בנושאים כדוגמת המקרים האמורים, ומקרים רבים אחרים – יכולים הצדדים להיקלע למחלוקת באם סכום כסף מסוים בחשבון בנק, או נכס נדל"ן, או רכוש אחר בעל ערך, היה בבעלותו של המנוח מלכתחילה, ואם יכול היה להורישו בצוואה או בצו ירושה ליורשיו.

2. זכויות כל יורש בעיזבון, על פי צוואה או על פי חוק הירושה –
גם נושא זה נחלק למספר נושאים משניים, אשר כולם נוגעים לשאלה של החלוקה בין היורשים עצמם, או זהותם של היורשים.

 • אם המנוח הותיר אחריו צוואה – עלולות להתעורר שאלות באשר לתוקפה של הצוואה. למשל האם זו נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת? האם תנאי הצוואה הינם פגומים באופן שלא מאפשר אל קיומה? האם חסר בה פרט חיוני – למשל חתימה או פרטים וחתימה של עדים? האם נהנה על פי הצוואה היה מעורב בעריכתה? האם המנוח היה צלול והבין את מעשיו ואת תוכן הצוואה בשעה שנחתמה? 
  טענות באשר לתוקפה של הצוואה עלולים להעמיד בסימן שאלה את זהותם וזכויותיהם של היורשים שציין המנוח בצוואתו כמי שנהנים מהצוואה, כמו גם את חלוקת העיזבון ביניהם.
  ראוי לציין ששאלות אלו כולן, הופכות למורכבות יותר, כאשר מדובר בצוואה הדדית, כלומר צוואה שבה בני זוג מצווים להוריש אחד לשני את רכושם, באופן הדדי.
 • אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה – לכאורה יש הוראות חוק ברורות שקובעות את זהות היורשים ואופן החלוקה של העיזבון בינם. ובכל זאת, לפעמים עולות שאלות ומתעוררות ספקות. 
  כך למשל – האם בת זוג של המנוח הייתה למעשה "ידועה בציבור" שלו, לפי התנאים הקבועים בחוק הירושה? ובהתאם לכך – האם היא זכאית לרשת אותו?
  ויש עוד דוגמאות רבות לשאלות הנוגעות לזהות היורשים שניתן להעלות.

לאורך שנות עיסוקי כעורכת דין, ייצגתי בעלי דין שבקשו לקיים צוואה שתוקפה היה שנוי במחלוקת; בעלי דין שנלקעו לויכוח בו הצד שכנגד טען לזכויות בלעדיות, עודפות או מוגברות, בעיזבון (כגון- זכות לדיירות מוגנת בדירת מגורים; או זכויות בכספים בחשבון בנק מכוח היות היורש שותף רשום בחשבון הבנק ועוד). 

בנוסף ייצגתי בעלי דין במצבים בהם הצוואה הייתה פגומה (למשל – מבין החלופות שציין המנוח במקרה של מותו, מבחינת היותו נשוי, עם ילדים, ועוד, בדיעבד בעת מותו התקיימה חלופה שלא צוינה בצוואה ובית המשפט נדרש להשלים את הצוואה מכוח הנוסח הקיים); או במקרה בו הועלו טענות של מעורבות נהנה מכוח הצוואה בעריכתה, וכן השפעה בלתי הוגנת על המוריש ועוד. 

אין ספק שכאשר הצוואה נערכת באופן ברור, מדויק, מקצועי, ותקין, יש הבטחה של צמצום המחלוקות בין היורשים לאחר מותו של המנוח.  ובכל זאת – לא ניתן להבטיח באופן מלא ומוחלט שקיומה של צוואה תמנע מחלוקות בין היורשים.

שירותי המשרד שלי יכולים לכלול, בין היתר, ייצוג, ייעוץ, הדרכה או הכוונה בעניינים הבאים –

1. באם קיימת צוואה – בדיקת תנאי עריכתה (מי ליווה של המנוח למשרדי עורך הצוואה, מי שלם עבורה ועוד); האם יש אינדיקציות להשפעה בלתי הוגנת על המנוח בעת שערך את הצוואה;
האם היו צוואות קודמות שערך המנוח והאם יש בהן משהו כדי ללמד על כוונתו בצוואה הנוכחית;
תיעוד רפואי או ראיות בדבר מצבו הרפואי או הקוגניטיבי של המנוח במועד חתימתו על הצוואה.

2. באם יש מחלוקת בנוגע לזכויות על רכוש מסוים, כלומר – אם הרכוש האמור הוא כלול כחלק מכלל העיזבון או שמא לא – משרדי יוכל לסייע או ללוות באיסוף ראיות ועדויות לגיבוש מאפייני הזכויות והבעלות ברכוש הרלבנטי.

3. אם הלקוח מתנגד לתוקפה של הצוואה, והראיות תומכות בטענה זו – לנסח ולהגיש התנגדות לקיום הצוואה.

4. ייצוג בהליך משפטי בפני בית משפט לענייני משפחה, בין במסגרת הגשת תביעה או כתב הגנה.

5. גיבוש ואיסוף ראיות ועדויות לתמיכה בטענות הלקוח.

6. גיבוש הטיעון המשפטי במסגרת טיעונים בפני בית המשפט לענייני משפחה, לתמיכה בטענות הלקוח.

7. ליווי ושיתוף, בכל הליכי מו"מ לפתרון בפשרה, לרבות הליכי גישור.

פגישת ייעוץ ראשונה אינה כרוכה בתשלום. ליצירת קשר.

 • אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

הישגים

זכייה בתביעה בדבר היקף עיזבון לחלוקה בין יורשים

דחיית טענות יורשת לזכויות קניין או דיירות מוגנת בדירת המנוחה
דחיית טענות יורשת לזכויות בכספים בחשבון בנק משותף עם המנוחה.

ייצוג יורש במחלוקת בדבר קיום צוואה

ח.ר. אלמן, חתם על צוואה פחות משלוש שנים לפני מותו. 
הצוואה נחתמה בפני עורכת דין שערכה את הצוואה ובעלה, גם הוא עורך דין. 

מאמרים

גן האירועים "מקום בלב" ברעננה חויב בפיצוי בסך של 184,000 ₪ בגין רשלנות בהגשת מנות חלביות שהוצגו כ"פרווה" והעמדת קטין אלרגי בסכנת חיים

בית המשפט פסק כי מסעדה ברעננה תפצה קטין, ת.ח., שסובל מאלרגיה לחלב, ועל אף שהוריו פנו מספר פעמים לוודא שמנה שהוצגה כ"פרווה" אינה כוללת מרכיבי חלב, משום האלרגיה של הילד

המשך לקרוא

פסילת רישיון נהיגה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

נהגים רבים שנפגעו בתאונה, חלו במחלה, עברו ניתוח או כל עניין רפואי אחר, ממנו החלימו וחזרו לקו הבריאות, נדרשו להיבדק על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד), לא פעם תוך שרישיון הנהיגה שלהם מותלה ונאסר עליהם לנהוג עד לסיום הבירור.

המשך לקרוא

אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי סגוויי והוורבורד דברים שחשוב לדעת לפני שעולים ונוסעים

הפרת הוראות התעבורה בנוגע לתקינות קורקינט חשמלי בו נעשה שימוש, או לתנאים לנהיגה על הקורקינט – מהווה עבירה שבגינה קנס של 1,000 ש"ח, כשלצד זאת אין רישום של ניקוד, (צו התעבורה (עבירות קנס)

המשך לקרוא