תביעות נפגעי תאונות עבודה

סיפורים על תאונות עבודה שאנו שומעים מידי פעם בחדשות, מתייחסות לרוב, לאתרי בניין (תאונות מנוף, נפילה מגובה ועוד). התאונות הללו הינן קשות ביותר. 

אך ישנן תאונות עבודה רבות המתרחשות ממש מידי יום במפעלים אחרים (מוסכים, מפעלי ייצור, בתי אריזה ועוד), כן ישנן תאונות המתרחשות במשרדים, חנויות, רשתות מזון, מסעדות וכל מקום בו מתבצעת עבודה. 

בנוסף, תאונות עבודה רבות הינן למעשה גם תאונות דרכים. אלו תאונות שמתרחשות בזמן הנסיעה (ברכב, אוטובוס, מונית, או רכבת, או אפילו בעת הליכה ברגל בזמן חציית כביש למשל) מהבית לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה לבית.  כך גם ישנן עבודות שמחייבות לכשעצמן נסיעה בכבישים (למשל תאונות שנגרמות לנהגים מקצועיים כמו נהגי משאיות, מוניות), או יתכן שמדובר בעבודה של פיקוח עם נסיעה בין אתרי עבודה, או שיווק וביקורים אצל לקוחות או ספקים. 

מגוון הנסיבות בהן מתרחשות התאונות הוא רב, ובכל פעם אדם נפגע והפציעה יכולה לערער את כל אורחות חייו. 

הפגיעות בתאונות עבודה הן לא פעם קשות, ולעתים הנפגע מגלה בדיעבד, אחרי התאונה, שהמעביד או חברת הביטוח מטעמו של המעביד, כופרת ומכחישה את אחריותה לקרות התאונה. 

כך מוצא עצמו הנפגע, לא רק פצוע ושקוע בכאבים, טיפולים רפואיים, מאמצים קשים וכואבים להחלמה ושיקום, תקופות אי כושר ממושכות ללא עבודה, ולעתים גם פיטורין ממקום העבודה, – אלא לצד כל אלו, עליו להידרש להוכיח את אחריותם של מעבידיו, מנהליו או גורמים נוספים – לפיצוי בגין נזקיו. 

בתאונות שמהוות תאונות עבודה, התביעות הן מול וכלפי מספר גורמים – ראשית המוסד לביטוח לאומי; שנית – המעביד או גורמים נוספים שאחראים לתנאי עבודתו או לנסיבות התאונה שבה נפגע. 

תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי

התביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי, היא תביעה להכרה בתאונה כ"תאונת עבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995, קבלת "דמי פגיעה" (שהינם תחליף לשכר בתקופת אי כושר ראשונית בחודשים הראשונים שאחרי התאונה עצמה), וכן קבלת קצבת נכות מעבודה או מענק חד פעמי (הכל תלוי בשיעור הנכות שנגרם נפגע בעקבות התאונה, כפי שייקבע). 

חשוב לדעת שגם לעצמאי קיימת זכות תביעה לתגמולים בגין תאונת עבודה מהמוסד לביטוח לאומי. היות וישנם מאפיינים שונים לתנאי ההעסקה / העבודה, במצבים של עצמאי – ההנחיות, הליווי, הייעוץ והייצוג – כולם מותאמים לתנאים מיוחדים אלו.

משרדי מסייע בכל ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי, ובין היתר –

1. סיוע והדרכה במילוי טפסי התביעה למוסד לביטוח לאומי, והגשת התביעות.

2. במצבים בהם המוסד לביטוח לאומי דוחה את התביעה, וטוען שאינה מהווה "תאונת עבודה" לפי חוק – משרדי מייצג בהליכי ערעור בבית הדין לעבודה, תביעה משפטית לכשעצמה, להוכחה שדווקא מדובר בתאונת עבודה.

3. ליווי באיסוף תיעוד רפואי, כולל התייעצות עם מומחים רלבנטיים, לשם הערכת נכות רפואית, זמנית וצמיתה בעקבות התאונה.

4. ליווי לוועדות רפואיות במשרדי המוסד לביטוח לאומי, טיעון בפני הוועדות והכנת הלקוח לבדיקה בוועדות.

5. ככל וקביעות הוועדה הרפואית אינן מספקות, משרדי מכין ומגיש ערעור לוועדת עררים רפואית. וגם כאן, השירות כולל ליווי לוועדת העררים, טיעון בפני הוועדה, והכנת הלקוח לדיון בפני וועדת העררים.

6. במקרים בהם התברר כשל או פגם פרוצידורלי בהליכים בפני וועדות רפואיות או וועדות העררים – השירות כולל גם הגשת ערעור לבית הדין לעבודה לתיקון הכשלים והפגמים האמורים.

7. בכל מקרה של החמרה במצב הנכות, לאחר שזו נקבעה לצמיתות, וככל שהלקוח יבקש לפעול כךף משרדי יוכל להעניק שירותים להגשת תביעות להחמרת הנכות, וליווי הלקוח בהליכים אלו, כולל גיבוש חוות דעת רפואיות לתמוך בטענת ההחמרה, ליווי לוועדות רפואיות וועדות עררים.

תביעה נזיקית כנגד המעביד וגורמים נוספים האחראים לנזק

התביעה כנגד המעביד, וגורמים אחרים שהיו מעורבים בהיווצרות התנאים שגרמו לתאונה – היא תביעת נזיקין. לפיכך, לצורך קבלת פיצויים, יש להוכיח את אחריותם של המעביד ויתר הגורמים. אחריות זו מקורה בהפרת חובות חקוקות (חובות שלא פעם נוגעות לחוקי בטיחות בעבודה, אבל יכולות גם לגעת במישורים אחרים), או בגין רשלנות שגילו הגורמים כלפי הנפגע, הוא העובד. 

כאשר הנפגע בתאונת העבודה הוא עצמאי, אין ספק שאינו יכול לתבוע את עצמו. אבל, כפי שציינתי – לא פעם ישנם גורמים נוספים (שאינם המעביד עצמו) שאחראים ביצירות התנאים שגרמו לתאונה. לפיכך, גם אדם עצמאי שנפגע בתאונה עשוי להיות בעל זכות תביעה לפיצויים בגין נזקיו. 

לצד הצורך בהוכחת התביעה, יש צורך בהוכחת הנזק. 

נפגעי תאונות עבודה נאלצים להתמודד לא רק עם טיפולים רפואיים שנעים בטווח שבין אשפוז וניתוחים, לבין טיפול שמרני, מנוחה במשך שבועות, ואפילו חודשים ללא יכולת לעבוד, תקופות החלמה ושיקום כואבות קשות ומאמצות עם טיפולי שיקום כולל טיפולים אלטרנטיביים. 

לצערי, רבים מהנפגעים מתקשים להסתגל למצב אליו הם מגיעים בעקבות הפציעה, מצב של חוסר אונים ואפילו תלות סיעודית, כשהם צריכים עזרה בהלבשה או רחצה, או פעולות פשוטות כגון עזרה בהכנת ארוחה. 

לצד זאת מתפתחת לא פעם מצוקה כלכלית, שכן התאונה משבשבת את חייו של הנפגע ולעתים משתקת אותו מאפשרות לעבוד במשך שבועות או חודשים, וגם החזרה לעבודה לא פעם היא מורכבת. הקושי קיים גם אצל שכירים וכמובן גם בקרב עצמאים. 

מסיבות אלו, שירות משפטי אישי תומך, אשר מודע ומבין את הקשיים, את מורכבותם, את היקפם, הינו קריטי, על מנת להבטיח פיצוי כספי באופן המהיר והמיטבי ביותר. 

משרדי מעניק שירות למן הרגע הראשון שבו את /אתה כפנגעי תאונת עבודה, מבקשים להתחיל את התהליך לקבלת פיצויים בגין הנזק.

הליווי הינו חשוב כדי להבטיח איסוף מידע, נתונים, אסמכתאות, קבלות וראיות, למן היום הראשון לאחר התאונה ועד לפיצוי, להוכחת מקרה התאונה עצמו, כולל ליקויים או כשלים מטעם המעביד או גורמים אחרים, שהביאו להתרחשות התאונה. 

בנוסף יש חשיבות בליווי להוכחת חומרת הפציעה, קשיי ההחלמה, הוצאות ומאמצי השיקום, ומכלול הנזקים הנלווים לעצם החבלה הפיזית עצמה. 

ניסיוני רב השנים מאפשר לי לזהות ולהדגיש בפניכם נושאים שונים, גם במישור של הוכחת האחריות של הגורמים השונים לקרות התאונה, וגם נושאים רפואיים שטיפול בהם יכול לא רק להקל על מצבכם הרפואי אלא גם להביא לשיפור נוסף בהערכת מלוא הפיצויים שהנכם זכאים להם.

שירותי משרדי מותאמים לצרכים שלכם, ויכולים לכלול, בין היתר –

1. ליווי באיסוף מידע מדויק אודות אירוע התאונה, כולל תמונות של זירת התאונה, סרטונים (אם יש), גביית עדויות בשלבים מוקדמים.

2. איתור הגורם האחראי לפיצוי, כולל חברת ביטוח שחייבת בפיצוי.
בשלב זה משרדי בוחן אם התאונה מהווה "תאונת דרכים" כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.
ככל שאכן התאונה היא כזו שמהווה תאונת דרכים, התביעה איננה לפי דיני הנזיקין הכלליים, אלא אך ורק לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
במצבים בהם תאונת העבודה שהינה תאונת דרכים, אירעה במצב דברים בו אין כיסוי ביטוחי על ידי פוליסת ביטוח חובה – השירות כולל את איתור הגורמים החייבים בפיצוי, ובמצבים הרלבנטיים גם פנייה ל"קרנית", קרן שהוקמה על פי חוק, ונועדה לפצות נפגעי תאונות דרכים במצבים בהם נפגעו בנסיבות בהן אין פוליסה שמכסה את אירוע התאונה.

3. במידה ותאונת העבודה איננה תאונת דרכים, משרדי מסייע באיתור מומחים, ככל שיש צורך בכך, כדי להוכיח את ליקויים בתנאי העבודה, והכשלים בניהול והנחיות של המעביד, על מנת לגבש את האחריות המעביד לתאונה, וגם אחריות של גורמים נוספים, אם קיימים.

4. משרדי מלווה בכל שלבי ההחלמה והשיקום, מדריך ועוקב, לשם הבטחת תיעוד ואיסוף מידע באופן שניתן יהיה לשקף תמונה ברורה, מקיפה, ומלאה של מכלול נזקי הגוף כתוצאה מתאונת העבודה על מנת לגבות פיצוי מקסמילי מחברת הביטוח או כל מזיק אחר.

5. אני כעורכת דין המייצגת את הנפגע עצמו, מכינה את התביעה המשפטית לבית המשפט, תוך גיבוש כלל הנזקים. אני גם מסייעת באיתור והכנת חוות דעת רפואית שצריך לצרף לכתב התביעה, בשלב הגשת התביעה לבית המשפט.

6. מסייעת ומלווה בהכנת חוות דעת מומחי בטיחות או במקצועות רלבנטיים אחרים.

7. עוד אני פועלת לגיבוש הערכות נזק והגשת תחשיב נזקים לבית המשפט.

8. בהמשך, אני גם מסייעת בעריכת תצהירי עדות ראשית, ואיסוף ראיות והגשתם לבית המשפט, לצורך הוכחת מלוא הנזקים.

9. במידה ותיק התביעה בבית המשפט, מגיע לשלב של שמיעת עדויות בפני שופט – משרדי מדריך ומכין את העדים לקראת עדותם, תוך הקדשת כל הזמן הנדרש על מנת שיהיו ערוכים היטב לעדותם. בנוסף, אני עצמי נערכת לחקירת עדי ההגנה, כולל, לא פעם, חקירת עדים מומחים.

10. לאורך כל שלבי ההליך המשפטי, ואפילו לפני או מבלי שנפתח הליך משפטי, משרדי מלווה בכל שלבי המשא ומתן והידברות עם באי כוח הנתבעים, לרבות גישור.
בכל השלבים של מו"מ, ככל ומתקיים, משרדי משתף את הנפגע, כך שיהיה שותף להליכים, ומעדכנת בכל השיקולים הרלבנטיים על מנת שהנפגע עצמו, הלקוח, יגבש החלטות בכל הנוגע לשלבי הפשרה, החלטות שהן מושכלות והוא שלם עמם, ועל מנת להבטיח שהלקוח מסיים את ההליך בתחושה שנעשה צדק בעניינו וזכה לפיצוי הולם (כל זאת, בתנאי שאכן על הפרק יש פשרה הוגנת).

תפיסת העולם שלי כעורכת דין המייצגת נפגע תאונת עבודה, הינה לסייע במישור המשפטי בשיקום והחלמה, ולהתאים את התביעה והפיצויים לשינויים בחייו של הנפגע בעקבות התאונה והפציעות שגרמה, כולל מאמצי ההחלמה והניסיון לשוב לשגרה.
אני מאמינה בשיתוף הלקוח בכל השלבים, עדכון והסברה, בכל שלב.
טיפול נכון, מקצועי, איכותי ואמין שלי, יכול לאפשר פיצוי מיטבי בגין נזקי התאונה, פיצוי שהוא עצמו מהווה חלק בלתי נפרד משלב השיקום מהתאונה.

הקשר שלי עם לקוחות נמשך, לא פעם, גם לאחר קבלת הפיצויים, ככל והלקוח עצמו מבקש הכוונה, ייעוץ, סיוע בשינויים ואירועים נוספים שקשורים במישרין או עקיפין לנזקי התאונה.

הסיפוק שלי מכל הישג בכל מאות תיקי נזקי גוף בעקבות תאונת עבודה, בהם טיפלתי, הוא בכך שעצם קבלת הפיצוי עוזר לנפגע להשלים את הליך השיקום שלו, ולצאת לדרך חדשה או להשתלב חזרה, במידה מלאה או מוגבלת, באורח חייו לפני התאונה.

פגישת ייעוץ ראשונה אינה כרוכה בתשלום. ליצירת קשר.

  • אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

הישגים

פיצוי בסך של קרוב למליון ורבע ש"ח
ליורשיו של נפגע תאונת עבודה בנסיבות שיכולות להוות גם תאונת דרכים

במאי 2014 ארעה טרגדיה במשפחת ג', כאשר בנם בן ה- 19 אשר עבד כפועל פשוט בחברת תשתיות כבישים, נהרג בזמן עבודתו.

הכרה בדימום מוחי כתאונת עבודה

נ.ק. בן 82 נסע על קטנוע שלו בתל אביב, כשהוא מבצע משימות לפעילות עסקית של חברה משפחתית, בבעלות משותפת עם אשתו. 

מאמרים

גן האירועים "מקום בלב" ברעננה חויב בפיצוי בסך של 184,000 ₪ בגין רשלנות בהגשת מנות חלביות שהוצגו כ"פרווה" והעמדת קטין אלרגי בסכנת חיים

בית המשפט פסק כי מסעדה ברעננה תפצה קטין, ת.ח., שסובל מאלרגיה לחלב, ועל אף שהוריו פנו מספר פעמים לוודא שמנה שהוצגה כ"פרווה" אינה כוללת מרכיבי חלב, משום האלרגיה של הילד

המשך לקרוא

תאונת רכב בלי ביטוח

כולנו יודעים שבעת נהיגה ברכב מנועי (משאית, אוטובוס, רכב פרטי, מונית, אופנוע וגם טרקטורון ועוד) – יש חובה להחזיק בפוליסת ביטוח חובה, ומומלץ לבטח גם בפוליסת ביטוח בגין נזקי רכוש (ביטוח שמכסה נזקים שיגרמו לרכב של צד ג', צדדים המעורבים בתאונה; או ביטוח מקיף – שכולל גם כיסוי נזקים לרכב בו המבוטח עצמו נוהג, וגם בנוסף לרכב של צד ג').

המשך לקרוא

אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי סגוויי והוורבורד דברים שחשוב לדעת לפני שעולים ונוסעים

הפרת הוראות התעבורה בנוגע לתקינות קורקינט חשמלי בו נעשה שימוש, או לתנאים לנהיגה על הקורקינט – מהווה עבירה שבגינה קנס של 1,000 ש"ח, כשלצד זאת אין רישום של ניקוד, (צו התעבורה (עבירות קנס)

המשך לקרוא