תביעות נגד חברות ביטוח

מרבית האוכלוסייה מבוטחת בפוליסות ביטוח שונות, לא פעם מקבילות, במישורים ותחומי חיים שונים. 

ולהלן רק דוגמא של חלק מהפוליסות הנפוצות יותר – 

ביטוח תלמידים (פוליסה שמשולמת על ידי תשלום לרשות המקומית ומבטחת ילדים בכל גילאי חינוך חובה);

ביטוח חיים (במסגרת משכנתא או ללא משכנתא);

ביטוח תאונות אישיות;

ביטוח אובדן כושר עבודה;

ביטוח רפואי (פרטי);

ביטוח נכות;

ביטוח סיעודי;

ביטוח מבנה; ביטוח תכולת מבנה;

ביטוח עסק;

ביטוח אחריות מקצועית;

ביטוח רכב – נזקי רכוש (מקיף או רק צד ג') או ביטוח חובה (נזקי גוף);

ביטוח נסיעות;

ועוד ביטוחים רבים נוספים. 

ולצד אלו ישנו גם מרכיב של ביטוח בחיסכון קרן הפנסיה – פנסיית נכות, פנסיית שאירים ופנסיית זקנה. 

מרביתנו מקפידים ומשלמים מדי חודש או מידי שנה את הפרמיה, להבטחת קיומו של כיסוי ביטוחי, במקרה וחס וחלילה, מתרחש אירוע ביטוחי, שמותיר אותנו עם ניזוקים ונזקקים לגיבוי הכלכלי שבפוליסת הביטוח. 

אלא שפעמים רבות, לאחר שהזמנו פוליסת ביטוח (בין בעזרת סוכן ובין באופן ישיר), ולאחר שדאגנו לשלם באופן שוטף את הפרמיות בגין הפוליסה, אנחנו מגלים, ברגע האמת עצמו, שעה שאנחנו מבקשים לממש את ההגנה הקיימת בפוליסת הביטוח – שחברת הביטוח מתחמקת מכיסוי ביטוחי, ומעלה טענות בדבר חריגה מהכיסוי הביטוחי, או בטלות מלאה או חלקית של הפוליסה, ועוד ועוד. 

לאורך עשרות שנים, צברתי ניסיון בדיני הביטוח, ניסיון וידע שמאפשרים להתמודד עם טענות רבות שמעלות חברות ביטוח, בניסיון להתחמק מתשלום תגמולי ביטוח, כשאלו נדרשים. 

שירותי משרדי יכולים לכלול ייצוג, ייעוץ, ליווי, הדרכה ו/או הכוונה בתחומים הבאים –

1. איסוף מידע אודות הזמנת הפוליסה במקור. כמו גם תשלומי הפרמיות החודשיים או שנתיים ששולמו בקשר עם הפוליסה הרלבנטית.

2. בדיקת התנאים בגוף הפוליסה לגיבוש הזכאות לתגמולי ביטוח.

3. בחינת פגמים או ליקויים בנוסח הפוליסה, או כשלים ביידוע המבוטח אודות סייגים או מגבלות בכיסוי הביטוחי בשלב הזמנת הפוליסה. בדיקה זו כוללת בדיקת אפשרות חריגת הפוליסה מהנחיות והמלצות של המפקח על עסקי הביטוח מטעם משרד האוצר.

4. גיבוש פרטים, מסמכים ונתונים לשם הגשת תביעה משפטית, לרבות סיוע / ליווי בהזמנת חוות דעת מומחה במידת הצורך.

5. ניהול הליכים משפטיים, לרבות טיעונים משפטיים, הגשת ראיות, תחשיב תגמולי ביטוח.

6. סיוע בעריכת תצהירי עדות ראשית והכנת הלקוח ועדים מטעמו למסירת עדות בבית המשפט.

7. חקירת עדים מטעם חברת הביטוח לרבות מומחים מטעמה.

8. ליווי וניהול מו"מ עם חברת הביטוח, כולל הליכי גישור.

הגישה המנחה אותי, בכל עשרות שנות עיסוקי בענף זה, הינה כי יש להבטיח שחברת הביטוח נוהגת בתום לב ובהגינות כלפי מבוטחיה, ופועלת בכל המישורים הנדרשים על מנת לברר כל מידע הנגיש לה, ולא להסתתר מאחורי טענות המטילות על המבוטח נטל להציג מידע שחברת הביטוח עצמה יכולה הייתה לגלות. 

כך גם, מקום שחברת הביטוח לא העמידה את המבוטח באופן מפורש וברור לו – על סייגים או חריגים או תנאים לכיסוי ביטוחי, אין מקום שתפטור עצמה מתשלום תגמולים מחמת אי קיום תנאי או תחולתו של סייג. בפרט סייגים או תנאים שממילא אין להם השפעה על הסיכון הביטוחי המקורי. 

מקום שנעשה עוול למבוטח, אני מאמינה שיש לפעול לתיקון העוול במקרה הספציפי של המבוטח, ובד בבד – יש לוודא שבעתיד תמנע המבטחת מהתחמקות דומה. 

פגישת ייעוץ ראשונה אינה כרוכה בתשלום. ליצירת קשר

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. 

הישגים

חיוב חברת ביטוח חובה לשלם תגמולים תוך פסילת טענה שהרכב הושכר

במהלך סיור תיירותי של טרקטורונים באתר שנקרא "בן שמן ריינג'רס", נפגע נהג ברכב שטח.

זכייה בייצוג בעלת רכב ללא ביטוח צד ג בפיצוי בגין נזקי רכוש

גב' איפרגן התירה לחברתה לנהוג ברכבה, לאחר בילוי לילי במועדון, משום שהיא עצמה הייתה תחת השפעת אלכוהול וסירבה בעצמה לנהוג. בעת נהיגת חברתה ברכב – פגעה החברה ברכב צד ג' וגרמה לנזק

מאמרים

תאונת רכב בלי ביטוח

כולנו יודעים שבעת נהיגה ברכב מנועי (משאית, אוטובוס, רכב פרטי, מונית, אופנוע וגם טרקטורון ועוד) – יש חובה להחזיק בפוליסת ביטוח חובה, ומומלץ לבטח גם בפוליסת ביטוח בגין נזקי רכוש (ביטוח שמכסה נזקים שיגרמו לרכב של צד ג', צדדים המעורבים בתאונה; או ביטוח מקיף – שכולל גם כיסוי נזקים לרכב בו המבוטח עצמו נוהג, וגם בנוסף לרכב של צד ג').

המשך לקרוא

פסילת רישיון נהיגה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

נהגים רבים שנפגעו בתאונה, חלו במחלה, עברו ניתוח או כל עניין רפואי אחר, ממנו החלימו וחזרו לקו הבריאות, נדרשו להיבדק על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד), לא פעם תוך שרישיון הנהיגה שלהם מותלה ונאסר עליהם לנהוג עד לסיום הבירור.

המשך לקרוא

אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי סגוויי והוורבורד דברים שחשוב לדעת לפני שעולים ונוסעים

הפרת הוראות התעבורה בנוגע לתקינות קורקינט חשמלי בו נעשה שימוש, או לתנאים לנהיגה על הקורקינט – מהווה עבירה שבגינה קנס של 1,000 ש"ח, כשלצד זאת אין רישום של ניקוד, (צו התעבורה (עבירות קנס)

המשך לקרוא