תקיפות על ידי כלב

"הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם!"

אכן, פתגם זה הוא נכון במלוא מובן המלים וכובד משקלם. אין כל ספק כי כלבים הינם תומכים, מחזקים, נאמנים, מעניקים אהבה, ואהובים על בני האדם. כלבים אף מוכרים כאמצעי לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים (ליקוי שכלי, ליקוי נפשי או קשיים חברתיים אחרים), טיפולים הנקראים "כלבנות טיפולית". ומי לא שמע על כלבים כאמצעי לאיתור סמים? או לאיתור חומרי נפץ? וכמובן – כלב נחייה לעיוור. 

כל אלו מראים עד כמה כלב הינו בעל חיים שתרומתו לאדם הינה יקרה מפז. 

ובכל זאת, לצערנו, ישנם מצבים בהם כלב יתקוף אדם. תקיפה כאמור עשויה להיות מחמת נטיות תוקפניות שלו; מחמת התרגשות וכוונה לשחק עם אותו אדם; או אפילו כאמצעי הגנה על עצמו או על היקרים לו. 

תהא הסיבה אשר תהא, מוצדקת יותר או פחות, התוצאה היא אחת – ישנם מקרים רבים בהם כלב תוקף אדם המוכר לו או שאינו מוכר לו. 

התקיפה יכולה להיות בדרך של נשיכה, אך לא רק כזו – יכולה להיות תקיפה רק מעצם קפיצה על אדם והפלתו או שריטות שיגרום הכלב על ידי כפות רגליו. 

גם כלב קטן מידות יכול לגרום נזק לאדם, ילד או מבוגר, נזק בדמות צלקות, נזק לשריר, וגם טראומה נפשית.

אני ייצגתי נפגעי תקיפת כלב, כמו גם בעליהם של כלבים בעקבות תקיפה – בתביעות משפטיות. ולכלן רק דוגמאות 

ת.א 20826-11-15 – באותו מקרה במהלך הליכה ספורטיבית בשכונה, הותקפה התובעת על ידי כלב. הנפגעת סבלה מצלקות מכערות שהגיעו לכדי נכות של 10% וכן מחוויה פוסט טראומטית שהותירה נכות נפשית צמיתה בשיעור של 15%. בעל הכלב החזיק בפוליסת ביטוח המכסה את הסיכונים בתקיפת הכלב, ולפיכך, חברת הביטוח פיצתה את התובעת בגין נזקיה בסכום הכולל העולה על 600,000 ש"ח.

ת.א. 16533-07-16 – מקרה בו בעל כלב ליווה את בנו לגן הילדים, וברשות הגננת קשר את הכלב בחצר הגן. ילדה שהגיעה לגן, מיהרה, ברשות אמה, ללטף את הכלב, והכלב בהתרגשותו הרבה, קפץ על הילדה. הילדה ניזוקה בלחי פניה, סבלה מצלקת מכערת וחוויה טראומטית. אמה של הילדה, שהייתה עדה לאירוע התקיפה של בתה על ידי הכלב, הייתה מזועזעת וחוותה טראומה נפשית קשה עוד יותר מהבת. ולצדם הייתה אחותה הקטנה של הילדה שגם היא צפתה באירוע. הנזק העיקרי באותו מקרה נגרם לאם ובסה"כ נפסקו נזקים לשלושת הנפגעות. כל זאת תוך שהאחריות לפיצויין חולקה בין משרד החינוך שנשא בכ- 1/3 מהנזקים, לבין בעל הכלב שנדרש לפצות את הנפגעות ב- 2/3 נוספים. באותו מקרה, בעל הכלב לא היה מבוטח בפוליסה, והחיוב עמד על סכומים שבעל הכלב לא יכול היה לעמוד בהם. 

אחריותו של בעל הכלב

בשנת 1992 תוקן החוק בישראל, ונקבעו הוראות מיוחדות שיוצרות אחריות חמורה, שהינה כמעט מוחלטת, על בעל כלב שתקף אדם אחר. רק במקרים מאוד מוגבלים, שפורשו באופן מאוד מצומצם, קיימת הגנה לבעל הכלב מפני חובת הפיצוי. 

החריגים לחובה זו הינם – התגרות של האדם שהותף את הכלב; או תקיפת האדם שהותקף את בעל הכלב או בני משפחתו הקרובים; מקרה של הסגת גבול על ידי האדם שהותקף. 

פרט למקרים חריגים אלו, שאלת מידת רלשנותו של בעל הכלב בעצם אירוע התקיפה – אינה רלבנטית. וככל שהכלב תקף אדם וגרם לו נזק, על בעל הכלב קיימת האחריות לפיצוי. 

הפרשנות הנ"ל נאמרת בהסתייגות, שכן בבתי המשפט קיימות פרשנויות שונות לאפשרות החלת הגנות הקיימות במקרי רשלנות ואחריות נזיקית אחרת, כגון – הטלת "אשם תורם" על הנפגע, בעצם התנהלותו בנסיבות המקרה של תקיפת הכלב. באופן זה, האחריות על בעליו של הכלב התוקף עשויה להיות מופחתת, ובהתאם לכך – גם הפיצוי. 

במקרים לא מעטים הנזקים מוערכים בעשרות ומאות אלפי שקלים. סכומים שיכולים להביא לקריסתו של בעל הכלב. 

מה אם כן עושים? ביטוח.

חברות ביטוח רבות מספקות פוליסות ביטוח לכלב כחיית מחמד של אדם.

צריך לציין שלעתים, פוליסת ביטוח אלמנטרי לבית או דירת מגורים, כולל סעיף המכסה גם נזקים שיגרום כלב לאדם זר. 

כלב מסוכן

קושי מיוחד קיים בנוגע לכלב שמוגדר כ"כלב מסוכן". כלב כזה הינו כל שנשך בעבר אדם וגרם לחבלה. או כלב מגזע שמוגדר "גזע מסוכן" או כלב שהוא הכלאה עם כלב מגזע מסוכן. 

ומהו "גזע מסוכן" של כלב? רשימת הגזעים המסוכנים נקבע על ידי שר החקלאות בשנת 2004, ורשימה זו כוללת – 

 • אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר – אמסטף
 • דוגה ארגנטינאי
 • בול טרייר
 • סטרפורדשייר בול טרייר – סטאף אנגלי
 • טוסה יפני
 • סילה ברזילאי
 • פיט בול טרייר
 • רוטווילר

מרבית חברות הביטוח לא יסכימו לבטח כלב מסוכן כאמור. למעשה ישנן חברות ביטוח שאף הרחיבו את רשימת הגזעים המסוכנים והוסיפו – רועה קווקזי; דוברמן; ורועה טורקי. 

חובות המוטלות על בעלי כלבים – לצמצם את הסיכון

בשנת 2002 נחקק חוק להסדרת פיקוח על כבלים.

החוק מפרט חובות המוטלות על בעלי כלבים, ובין היתר – 

 • חובת רישוי של הכלב
 • חובה להחזיק כלב בחצרים סגורים (וככל שהכלב הוא כלב מסוכן – עליו להיות קשור ברצועה בתור החצר).
 • חובה לקשור כלב ברצועה בעת יציאה מן החצר (וככל שהכלב הוא כלב מסוכן – יש לחסום את פיו על ידי זמם).

הפרת חובות אלו עלולה להוות עבירה פלילית עם עונש מאסר בצידה. 

אך שוב, חשוב לזכור, שגם כאשר בעל כלב עומד בכל חובותיו, במצבים בהם חיית המחמד שלו תקפה אדם אחר, ולא חלים המצבים החריגים של (התגרות בכלב, תקיפת בעליו וכיו"ב)- בעל הכלב יהיה אחראי בנזקים שהכלב גרם בעקבות התקיפה. 

סיכום

הכלב הינו חברו הטוב ביותר של האדם, לא פעם כלב קרוב אלינו יותר מחברים ואנשים הסובבים אותנו. 

מעבר לחובות שעל בעל הכלב לקיים לפי חוק,  המפורטים לעיל, מוצע לוודא שקיים ביטוח, לכל מקרה של תקיפה של הכלב כל אדם אחר, חבר או זר.